PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13, 85/15, 69/22) uređuje se pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija kroz otvoreno i javno postupanje tijela javne vlasti.

Korisnik ima pravo tražiti i dobiti informaciju, a tijelo javne vlasti je obvezno omogućiti pristup informaciji kao i objavljivati informacije neovisno o postavljenim zahtjevima kad ta obveza proizlazi iz zakona i drugih propisa.

Odluke Smart island Krk d.o.o. koje se objavljuju u službenom županijskom glasilu se mogu pronaći na internetskim stranicama službenog glasila PGŽ:  www.sn.pgz.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće načine:

 • > Putem telefona službeniku za informiranje
 • > Elektroničkom poštom na adresu službenika za informiranje – na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)
 • > Poštom na adresu 51500 Krk, Vršanska 14 – na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)
 • > Osobno na adresu društva –  na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)

Službenik za informiranje u Smart island Krk d.o.o.:

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija: 

Društva imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informaciji i ponovnoj uporabi informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koja se naplaćuje u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN RH 12/14, 15/14, 141/22).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • Preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
 • Preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
 • Preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
 • Preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
 • Elektronički zapis na jednom CD – 0,53 eura
 • Elektronički zapis na jednom DVD – 0,80 eura
 • Elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB
 • Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
 • Pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura

Troškovi dostave poštom obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Način i kriteriji za izračun naknade troškova ponovne uporabe informacija uređuju se Uredbom o troškovima ponovne uporabe informacija (NN RH 87/18).

Godišnja izvješća:

Godišnje izvješće za 2022. godinu (pdf.)

Godišnje izvješće za 2022. godinu (csv.)

Godišnje izvješće za 2023. godinu (pdf.)

Godišnje izvješće za 2023. godinu (csv.)

Upitnik za samoprocjenu:

Upitnik za samoprocjenu -tjv-SIK