PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/1385/15) uređuje se pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija kroz otvoreno i javno postupanje tijela javne vlasti.

Korisnik ima pravo tražiti i dobiti informaciju, a tijelo javne vlasti je obvezno omogućiti pristup informaciji kao i objavljivati informacije neovisno o postavljenim zahtjevima kad ta obveza proizlazi iz zakona i drugih propisa.

Odluke Smart island Krk d.o.o. koje se objavljuju u službenom županijskom glasilu se mogu pronaći na internetskim stranicama službenog glasila PGŽ:  www.sn.pgz.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće načine:

  • > Putem telefona službeniku za informiranje
  • > Elektroničkom poštom na adresu službenika za informiranje – na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)
  • > Poštom na adresu 51500 Krk, Vršanska 14 – na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)
  • > Osobno na adresu društva –  na obrascu zahtjeva za pristup informacijama/ili obrascu za ispravak ili dopunu informacije/ili obrascu za ponovnu uporabu informacije (ovisno o vrsti informacije)

Službenik za informiranje u Smart island Krk d.o.o.:

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija: 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija možete pronaći ovdje.