KONTAKT

Lokacija

Vršanska 14

51500 Krk

Kontakt

Tel: 051/654-666

E-mail: info@sikrk.hr

  TELEFONSKI IMENIK

  DIREKTOR:
  Neven Hržić, str.spec.ing.građ.
  tel.: +385(0)51 654-601
  fax: +385(0)51 654-602
  e-mail: neven.hrzic@ponikve.hr

  TAJNICA DIREKTORA:
  Anđela Borojević bacc.oec.
  tel.: +385(0)51 654-613
  e-mail: andjela.borojevic@ponikve.hr

  POMOĆNIK DIREKTORA:
  Mateo Kirinčić mag.ing.el.
  tel.: +385(0)51 654-615
  e-mail: mateo.kirincic@sikrk.hr

  RADNA JEDINICA ENERGETIKA:
  Hrvoje Đaković ing.el. – rukovoditelj
  tel.: +385(0)51 654-605
  e-mail: hrvoje.dakovic@sikrk.hr

  RADNA JEDINICA JAVNA RASVJETA:
  Alen Gržetić mag.ing.el. – rukovoditelj
  tel.: +385(0)51 654-605
  e-mail: alen.grzetic@sikrk.hr

  SMART ISLAND KRK d.o.o. – društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i usluge, Sjedište: Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 71183086599, MBS: 040410444, Član uprave: Neven Hržić – direktor, Bankovni račun – IBAN: HR5124020061100955512