OSTALO

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Registar ugovora i Plan nabave

Sukob interesa

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11, NN 149/13, NN 82/14, NN 24/15, NN 42/16, NN 68/19, NN 76/22)

SIK  shema – 2022